Metodika Andreja Švacha

Andrej Švacho: Krátky jadrový tenis

Po slušnom zvládnutí hry základných úderov z bočného postavenia je dobré čo najskôr prejsť už k hre zo základného východzieho postavenia. Dieťa pritom stojí čelne k sieti, obe ruky má na rúčke rakety. Raketa smeruje dopredu k sieti. Kolená sú mierne pokrčené. Je to tzv. ready pozícia.

 

 

 

Andrej Švacho: Babytenis - základné údery

V tejto časti metodiky sa budeme venovať nácviku základných úderov - forhendu a bekhendu. Ešte skôr ako prejdem k prvému kroku nácviku základných úderov, musím spomenúť štyri zásadné chyby, s ktorými sa bohužiaľ často stretávam v praxi. Stáva sa to pri deťoch, ktoré prechádzajú do mojej tenisovej školy od iných trénerov alebo z iných tenisových škôl. Tieto deti majú niekedy za sebou už aj pár rokov tréningu, ale napriek tomu:

 

 

 

Andrej Švacho: Babytenis - nácvik podania

Podanie v tenise je z hľadiska biomechaniky určite najkomplikovanejší úder, ale moja rada na úvod znie: „Nikdy to pred deťmi nevyslovte!“ Komunikujte s deťmi o podaní ako o zábavnom údere, pri ktorom sa nemusí behať, vždy sa ním začína a nikto vás pri ňom nevyrušuje. Priblížte ho deťom ako úder, ktorý ak sa naučíme a zvládneme ako napríklad Roger Federer, potom sa dá zahrať v zápase eso, čo znamená okamžitý bod a ľahkú výhru na jeden úder.

 

 

 

Andrej Švacho: Babytenis - nácvik volejov

Ak som v prvej časti mojej metodiky spomínal, že tenista by mal byť rýchly, šikovný a rozumný, potom tréner, ktorý pracuje s deťmi, by mal byť trpezlivý, dôsledný a zábavný. Možno sa vám to bude zdať prekvapujúce, ale moja ďalšia rada znie: „Začínajte s deťmi s volejmi!“ Tenis aj golf sú dnes veľmi populárne loptové športy. Pre oba platí metodická zásada - začínať hrou na krátku vzdialenosť. Pri golfe je to patovanie a v tenise je najkratším úderom práve volej.

 

 

 

Andrej Švacho: Babytenis - tenisový štart

Deťom vždy hovorím, že tenista musí byť rýchly, šikovný (koordinovaný) a rozumný. Presne v tomto poradí začínam aj s výukou tenisu. Rýchlosť a koordinácia sú základnými stavebnými kameňmi pre neskorší správny tenisový vývoj. Preto to s nácvikom tenisových úderov netreba v začiatkoch preháňať. Prílišná špecializácia môže neskôr zabrzdiť optimálny vývin dieťaťa.